Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Wij adviseren en kijken samen met u hoe uw kind het beste door ons geholpen kan worden. Geen enkel kind is hetzelfde, wij bieden daarom bij ’t Boompje maatwerk.

Onze begeleidingen

Wij geven begeleiding op uiteenlopend vlak. Denk hierbij aan:

  • Ondersteuning op het gebied van plannen, organiseren en structureren van schoolse en niet-schoolse activiteiten.
  • Inzicht geven en oefenen in het leren leren.
  • Huiswerkbegeleiding en remedial teaching.
  • Coaching op het gebied van zelfredzaamheid, sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag.
  • Ondersteuning aan ouders zodat zij zich gesterkt voelen en handvatten krijgen om hun kind beter te kunnen helpen.

Mocht uw kind tegen iets anders aanlopen, laat het ons gerust weten. Dan kijken we samen wat ’t Boompje voor u en uw kind kan betekenen.

Leerstrategieën-onderzoek MILS

Veel kinderen hebben leer-, lees-, reken- en/of concentratieproblemen. Hierdoor verliezen ze het vertrouwen in hun eigen leercapaciteiten. Om een kind meer inzicht te geven in welke leerstrategie het beste bij hem past biedt ’t Boompje het leerstrategieën-onderzoek MILS aan.

Onze tarieven

Intakegesprek € 70,00
Begeleiding € 70,00
Administratie- en reiskosten € 7,50 per begeleiding
MILS-onderzoek € 340,00

Voor het voeren van gesprekken met medewerkers van school en/of zorgverleners alsmede het schrijven van verslagen, houden wij ons uurtarief aan. Hierover vindt van tevoren overleg met u plaats.

Zorg in Natura

’t Boompje heeft een contract met de gemeente Gooi- en Vechtstreek (voor jeugdzorg en WMO). Dit houdt in dat er via de gemeentes die hieronder vallen en met de juiste indicatie, bepaalde vormen van begeleiding vergoed kunnen worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Neem hiervoor contact op met het WMO-loket van uw gemeente voor meer informatie.

We reageren acuut op de hulpvraag van kinderen en hun ouders door effectieve één-op-één begeleiding op maat aan huis aan te bieden.