De behoefte aan extra hulp en begeleiding voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs is groot. Door gebrek aan tijd en mankracht, komen leerkrachten vaak handen te kort om leerlingen, naast het reguliere onderwijsprogramma, wat meer aandacht te geven.  ’t Boompje wordt daarom regelmatig ingeschakeld om hulp op maat te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Begeleidingstraject ’t Boompje

Onze begeleiding bestaat veelal uit:

  • Ondersteuning op het gebied van plannen, organiseren en structureren
  • Versterken van executieve functies
  • Inzicht geven en oefenen in het leren leren
  • Remedial Teaching
  • Huiswerkbegeleiding

Leerstrategieën-onderzoek MILS

Om een kind meer inzicht te geven in welke leerstrategie het beste bij hem past biedt ’t Boompje het leerstrategieën-onderzoek MILS aan. Dit onderzoek kan op individueel niveau maar ook in groepsverband worden afgenomen.

Begeleidingsplan en offerte

Wij komen graag op school langs om de hulpvraag inzichtelijk te krijgen. Indien gewenst stellen wij een op maat gemaakt begeleidingsplan op, toegespitst op de behoefte van de leerlingen. Dit kan op individueel niveau maar ook in groepsverband. Op basis van dit plan wordt een offerte opgesteld. Wij gaan hierbij uit van een uurtarief van € 65,00 exclusief reis- en administratiekosten.

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.